Komisje - Komisje

RADA MIEJSKA W CZAPLINKU

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

tel. +48 372 62 39


 

Nazwa komisji Przewodniczący Członkowie
 

Komisja Budżetu
i
Finansów Gminnych

 

 Danuta Puśledzka

Bożena Lemisz
Agata Pawłowska – Patalan
Zdzisław Łomaszewicz
Jacek Mikulski
Tomasz Marciniak
Marcin Czerniawski
Anna Minkiewicz


 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 Bożena Lemisz

Maciej Bernat
Agata Pawłowska – Patalan
Danuta Puśledzka
Krzysztof Lisiecki
Anna Minkiewicz
Konrad Fujarski


 

Komisja Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich
i Leśnictwa

 Łomaszewicz Zdzisław

Brygida Zabrocka
Michał Olejniczak
Jacek Mikulski
Tomasz Marciniak
Małgorzata Głowa
Konrad Fujarski


 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 Michał Olejniczak

Bożena Lemisz
Maciej Bernat
Agata Pawłowska – Patalan
Brygida Zabrocka
Danuta Puśledzka
Zdzisław Łomaszewicz
Jacek Mikulski
Tomasz Marciniak
Krzysztof Lisiecki


 

Komisja Rewizyjna

 Maciej Bernat

Michał Olejniczak
Brygida Zabrocka
Krzysztof Lisiecki
Marcin Czerniawski
Małgorzata Głowa