ePUAP
Reklamuj Czaplinek
MAPA GMINY
PUNKTY ADRESOWE
REWITALIZACJA CZAPLINKA
Widok na Rynek
Aktualności
Informacja z XXIV Sesji Rady Miejskiej. PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Anna Burdziuk   
03.10.2016.
Czytaj całośćW dniu 29 września 2016 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Czytaj całość
 
ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I KARTA SENIORA PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Katarzyna Szlońska   
19.07.2016.
Czytaj całośćW związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” Gmina Czaplinek podpisała porozumienie partnerskie, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY I ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA.
Zmieniony ( 14.10.2016. )
Czytaj całość
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Katarzyna Szlońska   
05.01.2016.
Czytaj całośćZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 4 stycznia br. w całym kraju ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Ta forma pomocy kierowana jest do szerokiego grona osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Nie tylko mających trudną sytuację materialną, ale w ogóle trudną sytuację życiową. Z porad będą mogły skorzystać m.in. osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, i te, które skończyły 65 lat. Osoby niepełnosprawne, kombatanci, weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, klienci pomocy społecznej.
 
Zmieniony ( 05.01.2016. )
Czytaj całość
 
PODSUMOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU ZADRZEWIENIOWEGO PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Natalia Jóźwiak Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA   
21.12.2015.
Czytaj całość Projekt „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”, realizowany jest na terenie gminy Czaplinek od kwietnia 2015 roku do końca marca 2016 roku  przez
Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Federacją Zielonych GAJA i Gminą Czaplinek.
Działania na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych wspierane są przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu do końca listopada został zrealizowany szereg działań mających na celu odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, wynikającego z rozwoju cywilizacji w tym infrastruktury, rolnictwa i przemysłu.
Zmieniony ( 21.12.2015. )
Czytaj całość
 
WYPEŁNIJ ANKIETĘ... PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Katarzyna Szlońska   
15.12.2015.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ – ZBADAMY JAKIE JEST ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI CYFROWYCH !!!

Gmina Czaplinek wyraziła wolę uczestnictwa w projekcie pt. „E-OBYWATEL NOWE UMIEJETNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przygotowywanym przez Fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia z Gdańska.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji mieszkańców  gmin objętych projektem w zakresie korzystania z Internetu, obsługi komputera i technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych”.
Jest to szczególna szansa dla gminy i jej mieszkańców gdyż:
- przez okres 3 lat mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpłatny wachlarz szkoleń podnoszących ich kompetencje począwszy od nauki korzystania z Internetu, obsługi komputera, poprzez bardziej zaawansowane umiejętności wykorzystywania tych narzędzi informatycznych,
- mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących ich w praktyczny sposób do korzystania z coraz bardziej powszechnych i niezbędnych w życiu e-usług publicznych w takich obszarach jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacja sektora publicznego, załatwianie spraw urzędowych on-line, zdobywanie potrzebnych informacji urzędowych, składanie deklaracji,
- w każdej z gmin biorącej udział w projekcie zostanie powołany Ośrodek Cyfrowych Kompetencji, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze szkoleń stacjonarnych oraz internetowych oferowanych w ramach projektu, uzyskać pomoc edukacyjną i wsparcie zatrudnionych przez realizatorów projektu na potrzeby OCK Lokalnych Trenerów Kompetencji Cyfrowych, skorzystać z Internetu i platformy internetowej uruchomionej w ramach projektu.
Jednym z warunków udziału w projekcie jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badań ankietowych na temat zapotrzebowania w zakresie umiejętności cyfrowych. Mając powyższe na uwadze bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety.
Poniżej link do ankiety:
http://www.ankietka.pl/ankieta/210116/ankieta-gmina-czaplinek.html

Katarzyna Szlońska       
Sekretarz Gminy Czaplinek
 

Zmieniony ( 05.02.2016. )
 
Realizacja projektu DROGI DLA NATURY PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA   
01.12.2015.
Czytaj całość Na terenie gminy Czaplinek w ramach projektu „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie
rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” posadzonych zostało 70 drzew: jarzębów szwedzkich i klonów. Jarzęby szwedzkie zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Czaplinku tworząc piękny szpaler, natomiast klony zwyczajne i jawory uzupełniły luki w przydrożnej alei znajdującej się przy drodze nr 171. W związku z rozwojem cywilizacji w tym przemysłu, transportu i rolnictwa najważniejszymi powodami sadzenia drzew jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, zapyleniem, erozją jak i względy estetyczne. Drzewa wpływają również pozytywnie na zdrowie mieszkańców, ponieważ znacznie ograniczają zapylenie powietrza, poza tym korzystnie wpływają na jakość wód powierzchniowych, eliminują metale ciężkie z gleby.
Czytaj całość
 
"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi." PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Ewelina Pernat   
25.11.2015.
Czytaj całość W dniach 17 oraz 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się szkolenie pt. "Drzewa
w otawartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji
o wycince drzew".
Czytaj całość
 
CZAD - CICHY ZABÓJCA PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Ewelina Pernat   
29.12.2014.
Czytaj całośćNiestety każdego roku słyszymy o przypadkach zatruć tlenkiem węgla, które są wynikiem braku rozwagi lub wadliwej instalacji. W związku z tym apelujemy o zachowanie rozsądku przy ogrzewaniu swoich domów i mieszkań. Czadu nie można "wyczuć", gdyż nie ma zapachu.
Zmieniony ( 29.12.2014. )
Czytaj całość
 
KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI! PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Monika Sapińska   
14.11.2014.
Czytaj całośćW związku z przypadającym w dniu 14 listopada br. Dniem Czystego Powietrza oraz rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom miasta i gminy Czaplinek o obowiązującym ZAKAZIE PALENIA ODPADÓW komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli, starej odzieży itp.
 
Czytaj całość
 
Ognisty ratownik - gorąca krew PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Ewelina Pernat   
20.05.2014.
Informacja tutaj.
 
PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Monika Sapińska   
01.08.2013.
Czytaj całośćPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Komunalnej 4 w Czaplinku (teren oczyszczalni ścieków). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
Zmieniony ( 01.08.2013. )
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT O OPŁACIE ŚMIECIOWEJ PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Referat GK i OŚ   
14.06.2013.
Czytaj całośćInformujemy, że w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami, który obowiązywać będzie od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe zobowiązani będą do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaloną na podstawie przedłożonej do Urzędu Miejskiego w Czaplinku tzw. deklaracji „śmieciowej".
Zmieniony ( 14.06.2013. )
Czytaj całość
 
RÓWNOŚĆ - STANDARDEM DOBREGO SAMORZĄDU PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Katarzyna Szlońska   
27.09.2012.
„Równość standardem dobrego samorządu”
Tak brzmi nazwa projektu wspieranego przez Europejski Fundusz Społeczny, do którego Urząd Miejski w  Czaplinku przystąpił w czerwcu br. Głównym celem projektu jest wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznania i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.
Zmieniony ( 27.09.2012. )
Czytaj całość
 
Zobacz też…