Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 7572
Wełnica 7512
Wrześnica 7847
Cichorzecze 13093
Zdziersko 8291
Nowa Wieś 8693
Podstrzerze 9070
Turze 10463
Łąka 26057
Niwka 14637
Kołomąt 30222
Czaplinek 40520
Broczyno 37733
Brzezinka 24566
Byszkowo 32363
Czarne Małe 37486
Czarne Wielkie 42263
Dobrzyca Mała 17768
Drahimek 37294
Głęboczek 40023
Kamienna Góra 27126
Karsno 17896
Trzciniec 29466
Stare Gonne 28676
Studniczka 17962
Kluczewo 40637
Kosin 17442
Kuszewo 30977
Kuźnica Drawska 20436
Łysinin 32528
Łazice 27618
Machliny 40527
Sulibórz 26082
Miłkowo 31553
Motarzewo 29097
Nowe Drawsko 33175
Ostroróg 35909
Piaseczno 39830
Pławno 38117
Prosinko 30166
Prosino 31799
Psie Głowy 35462
Rzepowo 36395
Siemczyno 43580
Sikory 57946
Stare Drawsko 42047
Stare Kaleńsko 26648
Żelisławie 31607
Żerdno 29511