Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 5857
Wełnica 5788
Wrześnica 6044
Cichorzecze 9561
Zdziersko 6309
Nowa Wieś 6646
Podstrzerze 6917
Turze 8125
Łąka 19366
Niwka 11887
Kołomąt 21927
Czaplinek 34886
Broczyno 29982
Brzezinka 19167
Byszkowo 24383
Czarne Małe 28389
Czarne Wielkie 31364
Dobrzyca Mała 14557
Drahimek 29020
Głęboczek 30895
Kamienna Góra 21419
Karsno 14658
Trzciniec 22866
Stare Gonne 21859
Studniczka 14591
Kluczewo 31050
Kosin 14099
Kuszewo 23468
Kuźnica Drawska 17118
Łysinin 25050
Łazice 21786
Machliny 30323
Sulibórz 20115
Miłkowo 24596
Motarzewo 22437
Nowe Drawsko 25103
Ostroróg 27686
Piaseczno 29225
Pławno 29044
Prosinko 22935
Prosino 24317
Psie Głowy 27439
Rzepowo 29662
Siemczyno 33126
Sikory 48715
Stare Drawsko 34455
Stare Kaleńsko 20426
Żelisławie 24454
Żerdno 22874