Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.



Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 7114
Wełnica 7052
Wrześnica 7368
Cichorzecze 12130
Zdziersko 7743
Nowa Wieś 8097
Podstrzerze 8432
Turze 9817
Łąka 24215
Niwka 13951
Kołomąt 27917
Czaplinek 39057
Broczyno 35602
Brzezinka 23060
Byszkowo 30105
Czarne Małe 34982
Czarne Wielkie 39242
Dobrzyca Mała 16909
Drahimek 34935
Głęboczek 37200
Kamienna Góra 25483
Karsno 17046
Trzciniec 27563
Stare Gonne 26706
Studniczka 17044
Kluczewo 37922
Kosin 16534
Kuszewo 28757
Kuźnica Drawska 19510
Łysinin 30337
Łazice 25933
Machliny 37293
Sulibórz 24384
Miłkowo 29591
Motarzewo 27112
Nowe Drawsko 30629
Ostroróg 33542
Piaseczno 36673
Pławno 35279
Prosinko 28078
Prosino 29691
Psie Głowy 33031
Rzepowo 34356
Siemczyno 40449
Sikory 55256
Stare Drawsko 39912
Stare Kaleńsko 24877
Żelisławie 29662
Żerdno 27660