Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 6231
Wełnica 6152
Wrześnica 6423
Cichorzecze 10252
Zdziersko 6714
Nowa Wieś 7055
Podstrzerze 7346
Turze 8631
Łąka 20722
Niwka 12491
Kołomąt 23396
Czaplinek 36100
Broczyno 31488
Brzezinka 20283
Byszkowo 25951
Czarne Małe 30178
Czarne Wielkie 33525
Dobrzyca Mała 15331
Drahimek 30603
Głęboczek 32549
Kamienna Góra 22610
Karsno 15390
Trzciniec 24274
Stare Gonne 23324
Studniczka 15352
Kluczewo 33076
Kosin 14860
Kuszewo 25035
Kuźnica Drawska 17820
Łysinin 26499
Łazice 23058
Machliny 32192
Sulibórz 21443
Miłkowo 26081
Motarzewo 23771
Nowe Drawsko 26541
Ostroróg 29209
Piaseczno 31079
Pławno 30592
Prosinko 24355
Prosino 25827
Psie Głowy 28867
Rzepowo 30896
Siemczyno 34952
Sikory 50383
Stare Drawsko 35906
Stare Kaleńsko 21677
Żelisławie 25833
Żerdno 24206