Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 7345
Wełnica 7283
Wrześnica 7616
Cichorzecze 12616
Zdziersko 8023
Nowa Wieś 8396
Podstrzerze 8752
Turze 10146
Łąka 25209
Niwka 14308
Kołomąt 29092
Czaplinek 39819
Broczyno 36747
Brzezinka 23852
Byszkowo 31377
Czarne Małe 36362
Czarne Wielkie 40935
Dobrzyca Mała 17361
Drahimek 36235
Głęboczek 38693
Kamienna Góra 26362
Karsno 17510
Trzciniec 28624
Stare Gonne 27784
Studniczka 17533
Kluczewo 39461
Kosin 17026
Kuszewo 29987
Kuźnica Drawska 20008
Łysinin 31578
Łazice 26857
Machliny 39008
Sulibórz 25303
Miłkowo 30667
Motarzewo 28201
Nowe Drawsko 31938
Ostroróg 34881
Piaseczno 38345
Pławno 36769
Prosinko 29241
Prosino 30869
Psie Głowy 34329
Rzepowo 35438
Siemczyno 42132
Sikory 56714
Stare Drawsko 41035
Stare Kaleńsko 25806
Żelisławie 30665
Żerdno 28628