Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 6300
Wełnica 6214
Wrześnica 6502
Cichorzecze 10409
Zdziersko 6791
Nowa Wieś 7139
Podstrzerze 7433
Turze 8758
Łąka 21030
Niwka 12688
Kołomąt 24021
Czaplinek 36582
Broczyno 31989
Brzezinka 20584
Byszkowo 26377
Czarne Małe 30823
Czarne Wielkie 34214
Dobrzyca Mała 15563
Drahimek 31167
Głęboczek 33041
Kamienna Góra 23001
Karsno 15644
Trzciniec 24691
Stare Gonne 23744
Studniczka 15636
Kluczewo 33696
Kosin 15136
Kuszewo 25425
Kuźnica Drawska 18103
Łysinin 27023
Łazice 23391
Machliny 32683
Sulibórz 21814
Miłkowo 26668
Motarzewo 24165
Nowe Drawsko 26947
Ostroróg 29720
Piaseczno 31771
Pławno 31045
Prosinko 24706
Prosino 26282
Psie Głowy 29334
Rzepowo 31305
Siemczyno 35498
Sikory 50833
Stare Drawsko 36494
Stare Kaleńsko 22093
Żelisławie 26412
Żerdno 24639