Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 7724
Wełnica 7673
Wrześnica 8032
Cichorzecze 13409
Zdziersko 8493
Nowa Wieś 8912
Podstrzerze 9298
Turze 10712
Łąka 26701
Niwka 14914
Kołomąt 31246
Czaplinek 41084
Broczyno 38519
Brzezinka 25186
Byszkowo 33155
Czarne Małe 38404
Czarne Wielkie 43834
Dobrzyca Mała 18123
Drahimek 38174
Głęboczek 41326
Kamienna Góra 27839
Karsno 18306
Trzciniec 30249
Stare Gonne 29457
Studniczka 18369
Kluczewo 41648
Kosin 17849
Kuszewo 31899
Kuźnica Drawska 20857
Łysinin 33435
Łazice 28356
Machliny 42111
Sulibórz 26853
Miłkowo 32418
Motarzewo 29941
Nowe Drawsko 34416
Ostroróg 36886
Piaseczno 41919
Pławno 39466
Prosinko 31030
Prosino 32594
Psie Głowy 36501
Rzepowo 37262
Siemczyno 44891
Sikory 59125
Stare Drawsko 43005
Stare Kaleńsko 27579
Żelisławie 32413
Żerdno 30240