Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 6075
Wełnica 6000
Wrześnica 6267
Cichorzecze 9932
Zdziersko 6533
Nowa Wieś 6877
Podstrzerze 7168
Turze 8419
Łąka 20093
Niwka 12238
Kołomąt 22697
Czaplinek 35516
Broczyno 30761
Brzezinka 19796
Byszkowo 25196
Czarne Małe 29296
Czarne Wielkie 32451
Dobrzyca Mała 14973
Drahimek 29797
Głęboczek 31707
Kamienna Góra 22045
Karsno 15078
Trzciniec 23615
Stare Gonne 22634
Studniczka 15030
Kluczewo 32021
Kosin 14529
Kuszewo 24250
Kuźnica Drawska 17507
Łysinin 25772
Łazice 22457
Machliny 31254
Sulibórz 20830
Miłkowo 25374
Motarzewo 23113
Nowe Drawsko 25824
Ostroróg 28439
Piaseczno 30117
Pławno 29829
Prosinko 23669
Prosino 25122
Psie Głowy 28204
Rzepowo 30318
Siemczyno 34060
Sikory 49607
Stare Drawsko 35246
Stare Kaleńsko 21150
Żelisławie 25225
Żerdno 23588