Charakterystyka Gminy

Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

ImageAdministracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku.

Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 472 ha
Liczba mmieszkańców - 11 831
Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %

 

Tytuł pozycji Odsłony
Piekary 7927
Wełnica 7883
Wrześnica 8251
Cichorzecze 13868
Zdziersko 8757
Nowa Wieś 9202
Podstrzerze 9588
Turze 11028
Łąka 27451
Niwka 15236
Kołomąt 32340
Czaplinek 41752
Broczyno 39424
Brzezinka 25906
Byszkowo 34124
Czarne Małe 39458
Czarne Wielkie 45028
Dobrzyca Mała 18560
Drahimek 39216
Głęboczek 42740
Kamienna Góra 28675
Karsno 18759
Trzciniec 31198
Stare Gonne 30438
Studniczka 18856
Kluczewo 42904
Kosin 18356
Kuszewo 33016
Kuźnica Drawska 21370
Łysinin 34538
Łazice 29279
Machliny 43887
Sulibórz 27766
Miłkowo 33434
Motarzewo 30927
Nowe Drawsko 35825
Ostroróg 38042
Piaseczno 43536
Pławno 40911
Prosinko 31977
Prosino 33523
Psie Głowy 37700
Rzepowo 38245
Siemczyno 46302
Sikory 60385
Stare Drawsko 44009
Stare Kaleńsko 28430
Żelisławie 33318
Żerdno 31113