ePUAP
Reklamuj Czaplinek
MAPA GMINY
PUNKTY ADRESOWE
REWITALIZACJA CZAPLINKA
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Widok na Rynek
SPRAWDZONE OBIEKTY NA WEEKEND CZY URLOP
CZAPLINECKIE MORSY
ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I KARTA SENIORA PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Katarzyna Szlońska   
19.07.2016.
W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” Gmina Czaplinek podpisała porozumienie partnerskie, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY I ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA.
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Kary Seniora dostępnym na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/ oraz w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, Rynek 1, tel. 94 375 47 90, lub do pobrania poniżej.
 
Wniosek  
Katarzyna Szlońska           
Sekretarz Gminy Czaplinek      
 
Zmieniony ( 14.10.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »