Reagowanie kryzysowe PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Zbigniew Krasoń   
05.12.2008.
K O M U N I K A T
  GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w CZAPLINKU 
 
W celu odpowiednio wczesnego podejmowania działań, stosownie do zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku prosi mieszkańców Miasta i Gminy Czaplinek o zgłaszanie zdarzeń wynikających z w/w sytuacji pogodowych o awariach i niebezpiecznych zdarzeniach (brak energii, brak wody, wypadki, pożary, nieprzejezdne drogi) do osób kompetentnych i upoważnionych przez Burmistrza Czaplinka do całodobowego przyjmowania w/w zgłoszeń: 
 
 Krzysztof Czubak
– podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC
 tel. służbowy: 
 94 372 62 13 - w godzinach urzędowania
 tel. kom.: 
 665 777 712 - po godzinach pracy
     
 Wiesława Odważna
– Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 tel. służbowy: 
 94 372 62 05 - w godzinach urzędowania
     
 Zbigniew Witasek
- inspektor d/s drogownictwa
 tel. służbowy: 
 94 372 62 47 - w godzinach urzędowania
 tel. kom.  665 777 710 - po godzinach pracy
     
 Mieczysław Smyk
– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 tel. służbowy: 
 94 372 62 36 - w godzinach urzędowania
 tel. kom.: 
 665777704 - po godzinach pracy
     
 Adam Czernikiewicz
– inspektor gospodarki wodnej i ochrony p.poż.
 tel. służbowy: 
 94 372 62 49 - w godzinach urzędowania
 tel. kom.: 
 665 777 708 - po godzinach pracy
 
Podajemy również dane teleadresowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim jako wiodącego ogniwa systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz zbierania informacji na obszarze powiatu drawskiego: 
 
w godzinach pracy telefon dyżurny (94) 363-07-87, fax (94) 363-07-87
e-mail: kryzys@powiatdrawski.pl
po godzinach pracy telefon dyżurny (94) 363-22-17, fax (94) 363-22-17
e-mail: psk@strazdrawsko.pl
lub na bezpłatny numer 112
Zmieniony ( 22.11.2016. )