Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Barbara Dąbrowska - Łątkowska   
21.04.2011.

Burmistrz Czaplinka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.

Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Czaplinek w latach szkolnych: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1. - Zmodyfikowany dnia 30.05.2011 r.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych - załącznik nr 3

4. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 8.

5. Wykaz środków transportowych – załącznik nr 9.

6. Potencjał kadrowy – załącznik nr 10.

7. Wzór umowy - załącznik nr 16


Modyfikacje treści SIWZ:

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.05.2011 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 03.06.2011 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.06.2011 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 22.06.2011 r.


Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.05.2011 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.05.2011 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.06.2011 r.


Zmiany treści ogłoszenia:

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 21.05.2011 r.

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 07.06.2011 r.

Zmieniony ( 22.06.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »