Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Budowa ulic Akacjowej i Wiejskiej PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
12.04.2012.

Tytuł projektu

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej

 

Opis projektu

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.02.01.02-32-037/09-00 z dnia 19.10.2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu powstała nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem w ulicach Akacjowej o długości 361 mb i Wiejskiej o długości 624 mb, dojazd do ul. Wiejskiej o długości 60 mb oraz oświetlenie drogowe (32 punkty oświetleniowe).

Powstała w ramach projektu infrastruktura znacznie poprawiła dostępność komunikacyjną w obszarze objętym oddziaływaniem projektu. Został zapewniony bezpośredni dostęp do nieruchomości przy ulicach Wiejskiej i Akacjowej, jak również do ulic dojazdowych do nich, tj. ulicy Jarzębinowej, Kasztanowej i Brzozowej. Powstała w ramach projektu infrastruktura towarzysząca (chodniki i oświetlenie drogowe) znacznie poprawiły bezpieczeństwo kierowców i pieszych na ulicach Wiejskiej i Akacjowej.

 

Wskaźniki produktu:

 

Długość wybudowanych dróg gminnych                 1,046 km

Długość wybudowanych chodników                        1,949 km

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych      32 sztuk

 

Okres realizacji

 

od 21.04.2010 r. do 31.10.2011 r.

 

Koszt całkowity projektu

 

1 704 422,38 zł

 

Kwota dofinansowania

 

547 777,40 zł

 

Zdjęcia

 

Przed realizacją projektu

 

W trakcie realizacji projektu

 

  

Po zakończeniu projektu

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »