Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
SPRAWDZONE OBIEKTY NA WEEKEND CZY URLOP
Kontakty zagraniczne PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Monika Doroba   
02.02.2007.

Czaplinek zapoczątkował współpracę zagraniczną już w 1991 roku z niemiecką gminą Ratekau. Do dziś ścisła współpraca odbywa się poprzez miejscowość Kluczewo, należącą do naszej Gminy.

  Kolejne kontakty partnerskie Gmina Czaplinek nawiązała z niemiecką Gminą Bad Schwartau. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 4 września 1993 roku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, radni, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy zaprzyjaźnionych miast. Umowa została podpisana przez Burmistrza Bad Schwartau - Joachima Wegenera oraz Naczelnika Miasta Dr. Hou, ze strony Czaplinka umowę podpisał Burmistrz Wiktor Woś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Żegalski.

  W ramach przynależności do Euroregionu Pomerania Gmina Czaplinek współpracuje z trzema Gminami niemieckimi: Grimmen, Marlow, Lychen.
W dniach 19-21 lipca 2002 roku, przebywała z partnerska wizytą 40-osobowa delegacja złożona z mieszkańców Gminy Marlow i Grimmen. Celem spotkania była prezentacja Czaplinka i nawiązanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami a kulminacyjnym punktem programu było podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Czaplinek oraz miastami Grimmen i Marlow.


  Uroczysty akt został podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek - Zenona Rychliczka, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cogla, ze strony Grimmen akt podpisali Burmistrz - Beno Rüster oraz jego zastępca - Ingo Belka, ze strony Marlow Burmistrz - Heino Schütt oraz jego zastępca - Achim Winkler.

 

16 listopada 2001 roku w Lychen została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gimnazjum w Czaplinku a Pestalozzi-Schule w Lychen. Umowa zakłada między innymi organizowanie spotkań uczniów partnerskich szkół, mających na celu lepsze poznanie się dzieci, zawiązywanie przyjaźni oraz umacnianie wzajemnych kontaktów. Strony dążą również do tego, aby uczniowie brali udział w imprezach kulturalnych, sportowych szkoły partnerskiej. Rada Pestalozzi-Schule w Lychen stara się w miarę swoich możliwości, wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli języka niemieckiego oraz zaopatrzyć Gimnazjum w Czaplinku w różnorodne pomoce dydaktyczne przydatne na lekcjach języka niemieckiego.

 

Umowy partnerskie:

  

 

Zmieniony ( 09.08.2007. )