ePUAP
Reklamuj Czaplinek
Inwestycje PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
03.03.2014.

 

Zadania inwestycyjne Gminy Czaplinek

 

Okres realizacji

 

Nazwa zadania

Koszt całkowity

 14 – 30 października 2014r.

 Wykonanie ścieżki edukacyjnej z infrastrukturą turystyczną na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w m. Niwka .

 

 101.059,92zł.
 2014r.

 Budowa pomostu w Starym Drawsku.

 

 222.947,95zł.
 Od 01 lipca 2014r. do 01 września 2014 r.

 Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz
z wykonaniem zatoki postojowej.

 

 260.734,80zł.
 Czerwiec 2014r.

 Przebudowa drogi w m. Psie Głowy.

 

 455.000,00 zł.
 Od lipca do 30 września 2014r.
 430.282,00zł.
Od czerwca do 30 września 2014 r.

 Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.

 

654.700,00 zł.
 
 listopad 2014r.

 Przebudowa chodnika w ulicy Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

 

 212.914,00zł.
 2014r.

 Modernizacja ujęcia i stacji wodoc. w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodoc. do m. Piaseczno.

 

 955.472,90 zł.

30.04.2013 r. – 19.12.2013 r.

Budowa sieci wodociągowej  na trasie Stare Drawsko - Kluczewo
i w miejscowości Kluczewo
.

 

1 335 920,59zł

17.07.2013 r. – 15.11.2013

Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej
w Czaplinku
.

 

554 812,99zł

2013 r.

Budowa chodnika
w ulicy Pławieńskiej na wysokości osiedla Wieszczów
.

 

131 112,68zł

2013 r.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Prosinko.

 

274 096,00 zł

2013 r.

Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica - Żelisławie.

 

312 000,00zł

24.09.2013 r. – 03.12.2013 r.

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Dworcowej
.

 

129 545,56zł

I poł. 2013 r.

Przebudowa ulicy Polnej
i Szczecineckiej
.

 

819 467,86zł

maj-czerwiec 2013 r.

Wykonanie odwodnienia nowej części cmentarza komunalnego wraz
z projektem zagospodarowania
.

 

49 505,04zł

listopad 2010r
–czerwiec2012r.

Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie Kolonia – Stare Gonne.

 

180 669,15zł

2012r.

Poprawa standardów świadczonych usług
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w Gminie Czaplinek.

 

1 156 325,58zł.

2012r.

Rekultywacja składowiska odpadów
w miejscowości Niwka.

 

655 745,13zł.

2012r.

Budowa pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko
w Kluczewie.

 

172 787,61zł.

marzec – wrzesień 2012r.

Przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Machliny wraz
z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory
i Trzciniec. 

 

474 904,38zł.

lipiec 2011r. – wrzesień 2012r.

Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek
i
doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

 

3 038 062,93zł.

 maj – październik 2012r.

 Przebudowa drogi
w ul. Drahimskiej i ul. Długiej.

 

 1 900 712,06zł.

 październik 2010r. – kwiecień 2011r.

 Budowa sieci wodociągowej
do ośrodków wypoczynkowych
w północnej części miasta Czaplinka.

 

 277 214,11zł.

grudzień 2010r. - maj 2011r.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Pięciu Pomostów
do Ośrodka Wypoczynkowego „Zodiak”
i gospodarstw Kołomąt. 

 

253 285,28zł. 

 marzec – czerwiec 2011r.

Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej. 

 

 223 288,76zł.

 2011r.

 Przebudowa drogi
w ul.
Wąskiej.

 

155 279,48zł. 

 2011r.

 Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Czaplinku
.

 

 152 286,55zł.

 2011r.

 Przebudowa drogi
w ulicy Rzecznej.

 

 371 232,68zł.

 2011r.

 Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej
i deszczowej osiedla Kwiatowe.

 

425 334,56zł. 

 21 kwietnia 2010r. – 30.września 2011r. 

 Przebudowa dróg
na osiedlu Wiejska
(ul. Lipowa, Wiejska, Akacjowa, Brzozowa, Kasztanowa).

 

 1 704 422,38zł.

 maj 2010r. – 30 września 2011r.

Termomodernizacja szkoły podstawowej
w Czaplinku 

 

1 430 743,82zł. 

 22 lipca 2010r. – 30 listopada 2011r.

Budowa boisk sportowych „ORLIK”. 

 

 2 130 000,00zł.

 październik – grudzień 2011r.

Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Kuźnica Drawska. 

 

183 993,83zł. 

 grudzień 2011r.

 Budowa lodowiska
Biały Orlik.

 

440 683,89zł. 

 październik 2009r.- kwiecień 2010r.

 Budowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Sikory.

 

 180 191,81zł.

 23 czerwca 2010r.

 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.

 

 209 809,72zł.

 październik 2009r. - 2010r.

 Remont budynku komunalnego i świetlicy
w Pławnie.

 

 156 428,58zł.

 02-31 sierpnia 2010r.

 Monitoring wizyjny miasta.

 

  113 436,32zł.

 2009r.-2010r.

 Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

 

 3 074 978,52zł.

 2010r.

 Wzmocnienie muru ul. Wąska.

 

 132 390,78zł.

 2010r. 

 Przebudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w ul. Drahimskiej, Długiej
i Rzecznej w Czaplinku.

 

 522 354,27zł.

 2010r.

 Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia

 

295 001,61zł. 

12 października – 25 listopada 2010r. 

Przebudowa ulicy Pilskiej. 

 

 141 378,70zł.

 lipiec 2008r. – kwiecień 2009r.

 Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek
do plaży).

 

 684 173,13zł.

 2009r.

 Przebudowa drogi
w miejscowości Machliny.

 

 220 570,36zł.

 2009r.

 

 Chodnik w miejscowości Czarne Wielkie.

 

 108 929,17zł.

 2009r.

 Udział Gminy
w budowie drogi powiatowej Czaplinek-Czarne Małe.

 

 2 444 000,00zł.

 11. 2005r. – 2009r.

 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku.

 

 2 247 541,86zł.

 Sierpień – listopad 2009r.

 Przebudowa drogi
w ul. Wąskiej.

 

 265 292,28zł.

 15.10.2007r.-
-26.08.2008r.

 Budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek – Łąka.

 

 1 167 618,17zł.

 czerwiec-wrzesień 2008r.

 Przebudowa drogi
do miejscowości Wrześnica.

 

 579 528,85zł.

 czerwiec-październik 2008r.

 Budowa dróg na osiedlu „Wiejska”.

 

 1 116 391,04zł.

 lipiec-październik 2008r.

 Budowa sieci wodociągowej Wełnica-Karsno.

 

 161 106,20zł.

 lipiec-październik 2008r.

 Przebudowa drogi
w miejscowości Kluczewo.

 

 122 799,53zł

 2008r. 

 Zakup fotoradaru
z oprogramowaniem.

 

 149 303,06zł.

 2008r. 

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim.

 

 141 054,44zł.

 2008r.

 Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.

 

 90 409,06zł

 2008r.

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym.

 

 56 710,86zł.

 2008r.

 Modernizacja boiska
do koszykówki przy
ul. Staszica.

 

 33 003,68zł.

25.05.2007r.

 Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę
i siłownię.

 

 657 285,97zł.

 2006r.- czerwiec.2007r. 

 Zagospodarowanie terenów nadbrzeża jeziora Drawsko, w tym: plaży miejskiej, wykonanie ścieżek, modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych.

 

 216 101,15zł.

 12.04.2007r.-
15.06.2007r. 

Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej
i Bydgoskiej
w Czaplinku. 

 

 79 128.08zł.

  
lipiec 2006r.- 2007r. 

 Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 266 912,88zł.

 07.11.2005r. - 31.08.2007r.

 Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym w Czaplinku.

 

 4 925 723,69zł.

 2007r.

 Budowa wodociągu Miłkowo - Motarzewo.

 

 280 529,15zł.

 2007r.

 Przebudowa ulicy „Studziennej”
w Czaplinku.

 

 273 337.86zł.

 2007r. 

 Termomodernizacja szkoły podstawowej 
w Czaplinku.

 

 168 317,00zł

 2007r. 

 Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego
na stadionie miejskim.

 

 260 571,08zł.

 2006r. 

 Budowa kanalizacji
w kierunku Starego Drawska.

 

 815 974,46 zł.

 2006r. 

 Realizacja programu „ W sieci Cz@plinka

 

 504 365,19 zł.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Sprawami związanymi z inwestycjami Gminy Czaplinek zajmuje się

Referat Inwestycji i Budownictwa

tel. 94 37 26 240 lub 241

 

Zmieniony ( 05.08.2015. )