Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Zaproszenie do składania ofert na termomodernizację budynków Wspólnoty Mieszkan. przy ul. Leśników PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
20.07.2012.

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa w Czaplinku przy ul. Leśników – bloki 22, 24, 26, 28,  

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśników w Czaplinku Bloki 22, 24, 26, 28”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśników w Czaplinku Bloki 22, 24, 26, 28”; Nr Umowy: UDA-RPZP.05.05.01-32-045/11-00 z dnia 28.06.2012 r.
 


Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik Nr 2.

3. Wykaz wykonanych robót – Załącznik Nr 3

4. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

5. Podwykonawstwo – Załącznik Nr 5 .

6. Wzór umowy – Załącznik Nr  6.

7. Przedmiary  robót.

8. Projekty budowlane docieplenia budynków mieszkalnych i projekty regulacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ: 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 01.08.2012 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.08.2012 r. 


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.08.2012 r.

Zmieniony ( 13.08.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »