Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - budowa pomostu w Kluczewie - II postępowanie PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Monika Doroba   
18.10.2012.

Burmistrz Czaplinka

ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.

Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 291/2 i 146 w obrębie Kluczewo - Postępowanie II

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa pomostu drewnianego do wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy nad Jeziorem Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik Nr 2.

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  – załącznik Nr 3.

4. Wykaz wykonanych robót – załącznik Nr 4.

5. Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom -  załącznik Nr 5.

6. Wzór umowy- załącznik Nr  6.

7. Przedmiary robót.

8. Projekt budowlany.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.11.2012 r.

Zmieniony ( 05.11.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »