ePUAP
Reklamuj Czaplinek
MAPA GMINY
PUNKTY ADRESOWE
REWITALIZACJA CZAPLINKA
Widok na Rynek
RÓWNOŚĆ - STANDARDEM DOBREGO SAMORZĄDU PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Katarzyna Szlońska   
27.09.2012.
„Równość standardem dobrego samorządu”
Tak brzmi nazwa projektu wspieranego przez Europejski Fundusz Społeczny, do którego Urząd Miejski w  Czaplinku przystąpił w czerwcu br. Głównym celem projektu jest wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznania i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.
Pierwszym zrealizowanym działaniem projektu było zbadanie przez realizatora programu - Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego stanu realizacji polityki przeciwdziałania dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, w wyniku czego zostanie opracowany raport z zaleceniami mającymi na celu udoskonalenia tej polityki
Zamierzamy perspektywę równości włączyć zarówno w swoje działania, jednostek podległych jak i do działań świadczonych na rzecz mieszkańców. Jednym z pierwszych zrealizowanych działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z usług Urzędu Miejskiego, było przeprowadzenie dla piętnastoosobowej grupy pracowników czaplineckiego Ratusza szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się 21 września br. przeprowadził Pan Jarosław Tarnowski, ratownik medyczny. Kurs trwał 5 godzin i składał się z omówienia teoretycznego oraz ćwiczeń. Zajęcia praktyczne odbywały się na fantomach. Podczas kursu omawiane były m.in. zagadnienia dot. resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego i dziecka, zastosowanie AED, układania pozycji bocznej bezpiecznej, postępowania w przypadku obcego ciała w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci, ogólnych zasad postępowania w stanach zagrożenia życia.
W 2013 roku zamierzamy przeszkolić kolejną grupę pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakupić defibrylator - sprzęt mogący uratować życie. Urządzenie jest na tyle proste w obsłudze, że wystarczy krótkie szkolenie, by móc je obsługiwać, a zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo osób nie tylko korzystających z usług Urzędu Miejskiego.
 
Katarzyna Szlońska        
Sekretarz Gminy Czaplinek   
Zmieniony ( 27.09.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »