Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - wyposażenie świetlic wiejskich PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
11.10.2012.

 

 

Burmistrz Czaplinka
ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zadania pn.:
Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Machliny, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00232-6922-UM1600355/10 z dnia 30.12.2011 r. w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 


Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 .

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3.

4. Specyfikacja techniczna wyposażenia – Załącznik nr 4.

5. Tabele z testami benchmarkowymi.

6. Rozmieszczenie wyposażenia – Załącznik nr 5.

7. Wzór umowy – Załącznik Nr 6.


Wyjaśnienia treści SIWZ :

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.10.2012 r. 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zmieniony ( 31.10.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »