Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - dostawa wyposażenia Gminnego Centrum Ratownictwa PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
26.10.2012.

Burmistrz Czaplinka ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę mebli i urządzeń biurowych oraz wyposażenia szatni i pomieszczenia technicznego (warsztatu) Centrum Ratownictwa Gminnego w Czaplinku

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 


Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3.

4. Specyfikacja techniczna wyposażenia – Załącznik nr 4.

5. Tabele z testami benchmarkowymi.

6. Wzór umowy – Załącznik Nr 5.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.11.2012 r. 

Zmieniony ( 16.11.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »