Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Dom dla Agnieszki PDF  | Drukuj |  Email


wizualizacja

 

  

 

Projekt realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Kiwanis International Klub Czaplinek,78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6

 

 

KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK
Organizacja pożytku publicznego

 

 

 

W 2005 roku Czaplinek był uczestnikiem telewizyjnego programu "Miasto Marzeń". Przesłaniem programu było przedstawienie rzeczywistości małego miasta przez pryzmat indywidualnych bohaterów. Kamery telewizyjne towarzyszyły wybranym mieszkańcom przez blisko pół roku, dokumentując ich sukcesy i porażki. Jedną z bohaterek programu została mała Agnieszka, a jednym z ważniejszych wątków programu -zainicjowana przez telewizję- budowa domu dla niej i jej rodziny. Twórcy programu założyli, że jest to możliwe w oparciu wyłącznie o ofiarność ludzi i instytucji.

Agnieszka ma 17 lat. Urodziła się bez nóg i lewej ręki, a w prawej ma tylko trzy palce. Agnieszka i jej czworo rodzeństwa są sierotami. Jej starszy brat w roku 2002 zachorował na białaczkę. Leczony jest w szpitalu w Szczecinie i wymaga równie troskliwej opieki jak nasza podopieczna.

Osieroconymi dziećmi opiekuje się siostra zmarłej - Janina Ułaś. Cała rodzina mieszkała w 56 metrowym mieszkaniu na pierwszym piętrze w bloku komunalnym w Czaplinku. Nie było tam warunków do normalnego funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka, a także warunków do normalnego życia tak licznej rodziny.
Agnieszka od wielu lat otrzymuje pomoc od ludzi dobrej woli oraz instytucji. Z Funduszu Aktywnej Rehabilitacji dostała wózek dla niepełnosprawnych. Wśród pracowników Grupy PZU zebrane zostały pieniądze na edukację dziewczynki. Dzięki partnerskim kontaktom gminy z miastem i organizacją Kiwanis w Bad Schwartau w Niemczech, Agnieszka rehabilitowana tam jest od 2003r. Po raz kolejny otrzymała nowe protezy nóg, których to koszt prawie w całości znowu został pokryty przez naszych Niemieckich Przyjaciół. Dzięki przyjacielskim związkom członków Kiwanisu z profesorem Stefanem Stuligroszem, zorganizowany został w Czaplinku koncert charytatywny Poznańskich Słowików. Środki zbierane były również wśród polonii amerykańskiej. Zgromadzone w ramach społecznych akcji środki ulokowane są na specjalnych kontach. Wykorzystywane mogą być wyłącznie na cele wskazane przez ofiarodawców. Szczególną wartość mają te, dzięki którym Agnieszka ma szanse na dobre wykształcenie i wkroczenie w dorosłe życie wyposażona w wiedzę, która umożliwi jej normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie do przecenienia jest pomoc PZU oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, dzięki którym Agnieszka jest w sposób ciągły rehabilitowana, a tym samym utrzymuje sprawność fizyczną.
Na apel TVP odpowiedziała Rada Miejska w Czaplinku, która na wniosek Burmistrza wydzierżawiła na rzecz Agnieszki uzbrojoną działkę gruntu (1200m2), na której został zbudowany dom. Dzięki wsparciu telewizji, projekt domu wykonał społecznie zespół projektowy z Białegostoku. Wiele firm w Polsce zaofiarowało nieodpłatnie elementy do budowy domu.
Koordynacji budowy podjęło się Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek. Ono dokonało niezbędnych zmian w statucie, umożliwiających mu pełnienie roli operatora finansowego przedsięwzięcia. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki pomocy ekspertów "Miasta Marzeń" uzyskało pozwolenie Ministra MSWiA na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie całego kraju. Znalazło społecznego kierownika budowy. Miało profesjonalną obsługę prawną, świadczoną również społecznie. Wypracowało procedury podejmowania decyzji w sprawach dotyczących budowy i uruchamiania środków finansowych. Na koncie, dzięki ogólnopolskiej zbiórce publicznej wspieranej przez "Miasto Marzeń", zgromadziło kwotę 20 tysięcy złotych i z takim kapitałem przystąpiło do budowy.

 

 

Dzięki podjętym staraniom Stowarzyszenie otrzymało w darowiznie:
 • projekt domu z firmy "DF - Studio Projektowe" w Białymstoku
 • dokumentację geotechniczną z firmy Geolog
 • cegłę na ściany, belki stropowe, klinkier zaprawę
       z firmy Wienerberger
 • stal z firmy Centrostal
 • beto, bloczki betonowe, zaprawa murarska i lepik z firmy Bodex,
       Anwit, Budro, Darko, Drokon, Budomex
 • ziemia i roboty ziemne z firmy Agrotorf
 • gazowy kocioł c.o. z zasobnikiem z firmy Robert Bosch
 • kaloryfery z firmy Rettig Heating
 • kominek z płaszczem wodnym z firmy CTM Polonia
 • robocizna - instalacji wodnej, gazowej, ściekowej, grzewczej z firmy HOŁOWNI-INSTALACJE
 • osprzęt do instalacji elektrycznej z firmy ABB
 • przyłącze gazowe do budynku z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
       w Poznaniu - Oddział Koszalin
 • rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania z firmy Oventrop
 • glazurę i terakotę do łazienki z firmy Drokon
 • podbitkowe deski i listwy z sidingu z firmy VOX
 • firany i zasłony z firmy Wisan
 • części do maszyn budowlanych KOMATSU pracujących na budowie
       z firmy GRAUSCH & GRAUSCH
 • sprzęt AGD i RTV z firmy Avans, Elektrolux, TV-SAT Krzysztof Hołownia
 • farba Dekoral do pomalowania wszystkich ścian wewnątrz budynku
       z firmy Sigma Kalon Deco Polska
 • opinię kominiarską
 • przyłącze energetyczne z firmy Energa w Drawsku Pom.
 • przyłącze gazowe z Zakładu Gazowniczego w Koszalinie
 • drewniane schody z montażem z firmy Kacper
 • drzewa i krzewy ozdobne z firmy Cyprys
 • wykładzina dywanowa z firmy Imitz
 • piasek z Kopalni Surowców Mineralnych w Drawsku Pom.
 • transport piasku z firmy PTH "Atrax"
 • sprzęt AGD z firmy "Melgaz"
 • kilkadziesiąt ton czarnoziemu do ogrodu od przedsiębiorcy turystycznego z gminy Czaplinek
 • TVP1 - 50 tys. zł
 • Kancelaria Prezydenta - sfinansowanie zakupu: mebli do pokoju
       Agnieszki, wyposażenia specjalistycznego łazienki na parterze
 • niewymierzalna, wielka pomoc Miasta Partnerskiego Bad Schwartau
 • Miasto Partnerskie MARLOW - 6 tys. euro
 • Polonia z Chicago - 1 tys. $
 • Polonia Szwedzka - 22 tys. zł
 • Fundacja Dobroczynności Atlas - 10 tys. zł
Zgodnie z trzema kolejno wydawanymi pozwoleniami MSWiA na zbiórkę pieniędzy i darowizn rzeczowych na specjalnym koncie zgromadzono odpowiednią kwotę, która pozwoliła sfinalizować tak ogromne zadanie. Dzięki pełnej determinacji Skarbnika Stowarzyszenia Kiwanis Internationale Klub Czaplinek p. Genowefy Polak, która podjęła się społecznie funkcji koordynatora budowy, 19 lipca 2008r. nastąpiło uroczyste otwarcie domu, a tym samym przekazanie kluczy Agnieszce i jej rodzeństwu.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

> Pani Barbarze Michalczik - byłej Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek
   oraz Radnym wcześniejszej kadencji,
> Panu Cyrylowi Turczykowi - byłemu Burmistrzowi Miasta i Gminy
   Czaplinek oraz Radnym poprzedniej kadencji,

> Burmistrzowi Czaplinka Panu Adamowi Kośmiderowi oraz Radnym obecnej kadencji za wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż dotychczas dzierżawionej działki. Prawo nie pozwalało na przekazanie jej w darowiźnie. Koszt działki brutto wyniósł 43 267,71 zł. Przed podpisaniem Aktu Notarialnego wpłacono ze środków zgromadzonych na koncie Stow. KIWANIC 22 267,71 zł. Pozostałą brakującą kwotę w wys. 21 000 zł, za zgodą Burmistrza Czaplinka rozłożono na raty na okres 10 lat.

> WSZYSTKIM Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy,
> Panu Marianowi Rutowiczowi - Dyrektorowi ZGK i Jego Pracownikom,
> Telewizji Polskiej w Warszawie, a także Redaktorom jej oddziałów w Koszalinie i Szczecinie,
> Redakcjom gazet i czasopism,

> Inicjatorom wielu działań na rzecz naszej budowy:

 • Panu Mieczysławowi Konczalskiemu - byłemu Wójtowi Gminy Radomin
 • Pani Henryce Zawadzkiej - byłemu Staroście Powiatu
        Golubsko - Dobrzyńskiego,
 •                                       a także

  > Mieszkańcom i firmom województwa kujawsko - pomorskiego,
     a szczególnie powiatu golubsko - dobrzyńskiego za trzyletnie
     wspieranie "Domu dla Agnieszki" 
  > Mieszkańcom i firmom miasta i gminy Czaplinek,
  > Mieszkańcom powiatu drawskiego oraz powiatu świdwińskiego,
  > Wszystkim Darczyńcom z całej Polski oraz z zagranicy.

  Z zebranych kwot (1% podatku i dobrowolne wpłaty) od darczyńców w ostatnim czasie zakupiono:

  • trampolina do rehabilitacji
  • drukarka
  • komputer
  • lekcje języka angielskiego
  • drobny sprzęt AGD
  • inwalidzki wózek aktywny
  • aktywny wózek inwalidzki
  • elektryczna dostawka do wózka, która umożliwia pokonywanie większych odległości
  • Free Wheel - pomaga poruszaćsię po nieruwnym terenie
  Ostatecznie trzy urządzeni, obecnie zakupione, kosztowały łącznie 29 340 zł. Kwota ta została pokryta dzięki zebranemu 1%.

  Agnieszka jest bardzo inteligentną, radosną dziewczynką. Obecnie jest uczennicą klasy I LO w Czaplinku. Coraz bardziej widać jej aktywność w społeczeństwie. Udziela się jako instruktor-wolontariusz w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji służąc radami i pomocą potrzebującym niepełnosprawnym. Dzięki życzliwości, którą w Czaplinku została otoczona nie odczuwa swojego kalectwa. Dzięki hojności, jaką okazali jej ludzie z całej Polski ma nadzieję na lepsze życie. Jest otoczona przyjaciółmi i z ufnością patrzy
  w przyszłość. My dorośli wszelkimi sposobami staramy się, aby jej życie było lepsze.

   

  Szanowni Darczyńcy!
  Wszystkim Tym, którzy wpłacili choć symboliczną złotówkę,
  Tym którzy pomogli materialnie, Tym którzy podarowali swój czas, Tym którzy fizycznie pracowali na budowie "Domu dla Agnieszki" składamy
  Najserdeczniejsze Podziękowanie

  Agnieszka nadal potrzebuje pomocy.
  Kilkakrotnie w miesiącu wraz z zastępczą mamą wyjeżdża na rehabilitację do Szczecina, a kilka razy w roku do Warszawy. Na odrębnym koncie gromadzone są środki na kolejne protezy nóg.
  Kontakt z zastępczą matką: 0609 556 852.

  Na jej rzecz można wpłacać na ogólne konto
  Stowarzyszenia Kiwanis – PBS o/ Czaplinek
  nr 12 8581 1027 0412 0447 2000 0001
  z dopiskiem „Dla Agnieszki”

   

   


   

  Składamy serdeczne podziękowania za podarowanie 1% podatku na powyższy cel !

  Nadal prosimy o wpłaty 1% podatku

  na rzecz

  STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK

  Nr KRS 0000207446

  cel: "AGNIESZKA HAJDUKIEWICZ"

    

   

   

  Zmieniony ( 19.02.2015. )