Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W sieci Cz@plinka PDF  | Drukuj |  Email
Spis treści
W sieci Cz@plinka
Zadania projektu

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

"W SIECI CZ@PLINKA"

W dniu 19 września br. o godz. 13:00 na sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek odbyło się spotkanie grupy roboczej odpowiedzialnej za realizację projektu nr Z/2.32/I/1.5/487/05 pn. "W sieci Cz@plinka" dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Projekt "W sieci Cz@plinka" realizowany jest na terenie naszej gminy od stycznia 2006. Celem projektu jest realizacja zadań w celu rozszerzenia zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności administracji publicznej, sferze społecznej, gospodarczej, turystycznej i edukacyjnej.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Infrastruktura techniczna UMiG,
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów,
  • Portal "Wrota Cz@plinka" i Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego,
  • Dostęp do Internetu - PIAP.

Nadrzędnym celem projektu jest dostarczenie nowoczesnych usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu dalszego wzrostu atrakcyjności Gminy oraz dalszego wzrostu sprawności zarządzania Gminą.

Projekt realizowany jest także dla wzmocnienia procesu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, wdrożenia usług świadczonych elektronicznie przez jednostki samorządu oraz upowszechnienia wśród różnych grupy obywateli i przedsiębiorców szeregu usług świadczonych elektronicznych poprzez Internet.

 

W ramach realizacji projektu możliwe jest:

  • doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i narzędziowe,
  • zakup i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego dla UMiG,
  • wdrożenie wybranych usług świadczonych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i formularzy elektronicznych,
  • powstanie portalu gminnego WWW z lokalnymi serwisami informacyjnych i usługami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Integratora Społeczeństwa Informacyjnego dla jego obsługi, rozwoju i tworzenia Lokalnych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

W obecnej chwili w Urzędu Miasta i Gminy trwają prace nad wykonaniem sieci logiczno-elektrycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 896 920,00 zł. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu 600 000 zł co stanowi 75% całego projektu.

Przewidywany termin zakończenia projektu - koniec stycznia 2007.