Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu długoterminowego PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Izabela Koremba   
20.08.2013.

Burmistrz Czaplinka

ogłasza przetarg nieograniczony na 

Udzielenie Gminie Czaplinek kredytu długoterminowego w kwocie 2.801.200 zł na okres 11 lat przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czaplinek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie do realizacji w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik Nr 2.

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik Nr 3.

4. Przynależność do grupy kapitałowej – załącznik Nr 4.

5. Dokumenty służące do sporządzenia oferty. 

 


Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.09.2013 r.

Wykaz kredytów i pożyczek

 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.09.2013 r. 

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.


Zmiana treści ogłoszenia z dnia 23.09.2013 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.09.2013 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.10.2013 r. po czynnościach powtórzonych

 

Zmieniony ( 11.10.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »