Zadania referatu PDF  | Drukuj |  Email
 
ZADANIA REFERATU SPORTU
I REKREACJI

 

  1. Utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych
  2. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych
  3. Organizacja i współ-organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  4. Zapewnienie właściwej eksploatacjii konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych
  5. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego
  6. Prowadzenie działalności służącej upowszechniania kultury fizycznej
  7. Propagowanie zdrowego trybu życia przez sport i rekreację
  8. Prowadzenie działalności w zakresie wypożyczalno sprzętu sportowo-turystycznego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »