ePUAP
Reklamuj Czaplinek
MAPA GMINY
PUNKTY ADRESOWE
REWITALIZACJA CZAPLINKA
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Widok na Rynek
SPRAWDZONE OBIEKTY NA WEEKEND CZY URLOP
CZAPLINECKIE MORSY
Realizacja projektu DROGI DLA NATURY PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA   
01.12.2015.
Na terenie gminy Czaplinek w ramach projektu „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie
rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” posadzonych zostało 70 drzew: jarzębów szwedzkich i klonów. Jarzęby szwedzkie zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Czaplinku tworząc piękny szpaler, natomiast klony zwyczajne i jawory uzupełniły luki w przydrożnej alei znajdującej się przy drodze nr 171. W związku z rozwojem cywilizacji w tym przemysłu, transportu i rolnictwa najważniejszymi powodami sadzenia drzew jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, zapyleniem, erozją jak i względy estetyczne. Drzewa wpływają również pozytywnie na zdrowie mieszkańców, ponieważ znacznie ograniczają zapylenie powietrza, poza tym korzystnie wpływają na jakość wód powierzchniowych, eliminują metale ciężkie z gleby.
Aleje są rezerwuarem starych dziuplastych drzew liściastych o niezwykłej wartości przyrodniczej. Obecnie, stare drzewa bardzo rzadko występują w lasach które są zazwyczaj monokulturami sosny. Zadrzewienia przydrożne są miejscem występowania i przemieszczania się wielu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt: ptaków, nietoperzy i drobnych ssaków. Aleje są szczególnie ważne w krajobrazie rolniczym, ponieważ utrzymują łączność między różnymi fragmentami siedlisk, umożliwiając dotarcie zwierząt do oddalonych żerowisk. Dla nietoperzy bywają miejscami dziennego wypoczynku oraz pełnią rolę korytarzy ekologicznych pomiędzy ich kryjówkami, żerowiskami i miejscami rojenia. Zniszczenie lub przerwanie ciągłości takich korytarzy może mieć poważne konsekwencje dla zachowania lokalnych populacji.
Jako główny cel projektu przyjęto odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, dlatego przewidziano szereg działań do realizacji w ramach projektu. We wrześniu wykonana została ekspertyza statyki 10 drzew, które wyznaczone zostały w porozumieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Do ekspertyzy wykorzystany został tomograf dźwiękowy będący bezinwazyjną metodą badania stanu zdrowotnego pni za pomocą fali dźwiękowej uzyskując obraz pozwalający na określenie gęstości drewna. Badanie daje precyzyjne informacje w jakim stopniu drzewa są zmurszałe, zgniłe od środka, tym samym przedstawiając ich stan zdrowotny i rokowania na przyszłość. Po ekspertyzie zostaną przeprowadzone modelowe pielęgnacje 10 drzew według zaleceń dendrologa, celem ich jest prawidłowe zabezpieczenie drzew poprzez usunięcie  suchych i zamarłych gałęzi i/lub konarów, a także zabezpieczenie V-kształtnych rozwidleń. W drugiej połowie listopada odbyło się również dwudniowe szkolenie dotyczące oceny stanu zdrowotnego i pielęgnacji drzew, identyfikacji chronionych mieszkańców alei, a także projektowania nowych nasadzeń. W ramach projektu jest przygotowywany program zachowania zadrzewień, zawierający m. in. inwentaryzację  zadrzewień przydrożnych wraz z zaleceniami.
Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA, wraz z Gminą Czaplinek pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie
wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »