ePUAP
Reklamuj Czaplinek
MAPA GMINY
PUNKTY ADRESOWE
REWITALIZACJA CZAPLINKA
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Widok na Rynek
SPRAWDZONE OBIEKTY NA WEEKEND CZY URLOP
CZAPLINECKIE MORSY
PODSUMOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU ZADRZEWIENIOWEGO PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Natalia Jóźwiak Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA   
21.12.2015.
Projekt „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”, realizowany jest na terenie gminy Czaplinek od kwietnia 2015 roku do końca marca 2016 roku  przez
Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Federacją Zielonych GAJA i Gminą Czaplinek.
Działania na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych wspierane są przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu do końca listopada został zrealizowany szereg działań mających na celu odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, wynikającego z rozwoju cywilizacji w tym infrastruktury, rolnictwa i przemysłu.
Działania dotąd zrealizowane i planowane w ramach projektu to m.in.:
• Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu znaczenia zadrzewień, ich prawidłowej pielęgnacji oraz aspektów
prawnych ich zachowania.
• Inwentaryzacji zadrzewień liniowych na terenie gminy (podsumowanie przedstawione poniżej).
• Przeprowadzono modelowe ekspertyzy dotyczące statyki 10 starych drzew wykonane przez dendrologa.
Drzewa wskazane zostały przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Czaplinku jako wzbudzające wątpliwości co do stanu zdrowotnego, do ekspertyzy wykorzystano tomograf dźwiękowy będący bezinwazyjną metodą badania stanu zdrowotnego pni za pomocą fali dźwiękowej.
• Modelowej pielęgnacji starych 10 drzew wykonane przez arborystę (działanie planowane na luty 2016 według wskazań dendrologa);
• Posadzeniu 70 drzew -  30 jarzębów szwedzkich i 40 klonów. Jarzęby szwedzkie zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Czaplinku tworząc szpaler, natomiast klony zwyczajne i jawory uzupełniły luki w przydrożnej alei znajdującej się przy drodze nr 171.
• Przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z uczniami szkoły podstawowej;
W ramach projektu sformułowano lokalny program zadrzewieniowy dla gminy, który ma ułatwić właściwe zarządzanie drzewami alejowymi w przyszłości. Podsumowanie inwentaryzacji i podstawowe informacje dot. ochrony zadrzewień liniowych na terenie gminy przedstawiono poniżej.
Na terenie gminy Czaplinek zinwentaryzowano 48 zadrzewień przydrożnych przy drogach różnej rangi o łącznej długości 77 km 470 m, gdzie najkrótsza aleja jest długości 39 m, natomiast najdłuższa 8 km 900 m. Łączna ilość drzew w zadrzewieniach przydrożnych wynosi 6 415 drzew (od 8 do 562). Średni obwód w pierśnicy ( na wysokości 130 cm) drzew w gminie mieści się w przedziale od 100 – 150 cm. Średnia odległość drzew od krawędzi jezdni nie przekracza 1 m, ze względu na bliskość drzew od skrajni drogi gminnne i powiatowe mogą stanowić miejsca konfliktowe w razie inwestycji drogowych.
Analiza stanu zdrowotnego drzew wykazała, że blisko 80 % zadrzewień jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowotnym. W gminie występuje około 46% zadrzewień zwartych z lukami, które mają od 20% do 40% luk. Zadrzewień zwartych w których luki osiągają zwykle 20% występuje w gminie 23%. Zadrzewienia przerzedzone (41 - 60%) i fragmenty (60-80%) stanowią w większości pozostałą część zadrzewień znajdujących się w gminie.
Zadrzewienia liniowe w Czaplinku budowane są przez 16 gatunków drzew z czego gatunkiem dominującym jest lipa drobnolistna i klon zwyczajny, których udział w drzewostanie wynosi około 17%, na drugim miejscu znalazła się topola której udział wynosi 14,75% na trzecim natomiast klon jawor, brzoza brodawkowata i jesion wyniosły  około 10%.Topole kanadyjskie i w mniejszej ilości balsamiczne (zwykle jako domieszka w alejach topoli kanadyjskiej), zwykle rosną w jednogatunkowych alejach i szpalerach. Ze względu na to, że są to gatunki o stosunkowo krótkim okresie życia i podatności na złamania stwarzają zagrożenie dla użytkowników dróg.  Ponadto kultywary topoli stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody, dlatego zaleca się systematyczne zastępowanie zamierających drzew gatunkami rodzimymi.Zadrzewienia przydrożne w Czaplinku są bardzo zróżnicowane, gatunki występujące najczęściej przy drogach powiatowych i gminnych to: lipa drobnolistna, szerokolistna, dąb bezszypułkowy, jesion wyniosły, klon jawor i zwyczajny. 70% alei w Czaplinku jest budowana przez kilka gatunków drzew, dąb bezszypułkowy zwykle występuje razem z klonami i/lub jesionem wyniosłym, w alejach jednogatunkowych zwykle można spotkać lipę drobnolistną i szerokolistną.
Na naszej stronie w zakładce Publikacje lokalne załączamy Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych Gminy Czaplinek, dokument ten podlega konsultacjom społecznym do 31 grudnia 2015r., wszelkie uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: njozwiak@alcedo.org.pl
Zmieniony ( 21.12.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »