Zapytanie ofertowe o cenę - budowa pomostu w OSW w Czaplinku
Autor: Monika Sapińska   
21.11.2016.

Burmistrz Czaplinka

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania pn. „Budowa pomostu pływającego o powierzchni do 132,0 m2 na jeziorze Drawsko na działce nr 1 obręb Czaplinek 01 na wysokości działki nr 402 obręb Czaplinek 03.

 


Treść zapytania ofertowego o cenę z dnia 21.11.2016 r. 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Operat wodnoprawny 

Załącznik do operatu wodnoprawnego - plan zagospodarowania terenu

Załącznik do operatu wodnoprawnego - profil pomostu

Przedmiar robót

STWiOR

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego o cenę z dnia 24.11.2016 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego o cenę z dnia 25.11.2016 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego o cenę z dnia 28.11.2016 r.


 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 01.12.2016 r.

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru

najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze

najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2016 r.

 


 

Zmieniony ( 20.12.2016. )