Zapytanie ofertowe o cenę - budowa pomostu na jez. Krzemno
Redaktor: Monika Sapińska   
02.12.2016.

Burmistrz Czaplinka

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania pn. "Budowa pomostu rekreacyjnego

stacjonarnego oraz rozbiórka pomostu istniejącego

na jeziorze Krzemno w m. Pławno, gm. Czaplinek".

 

Treść zapytania ofertowego o cenę z dnia 02.12.2016 r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany - opis techniczny

Zał. 1 do PB - Mapa poglądowa

Zał. 2 do PB - Plan zagospodarowania terenu

Zał. 3 do PB - Przekrój podłużny pomostu

Zał. 4 do PB - Przekrój poprzeczny AA pomostu

Zał. 5 do PB - Przekrój poprzeczny BB pomostu

Zał. 6 do PB - Plan palowania  

Zał. 7 do PB - Szkic usytuowania pomostu do rozbiórki

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5 - STWiORB


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2016 r.


 

Zmieniony ( 20.12.2016. )