KOMUNIKAT O OPŁACIE ŚMIECIOWEJ
Autor: Referat GK i OŚ   
14.06.2013.
Informujemy, że w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami, który obowiązywać będzie od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe zobowiązani będą do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaloną na podstawie przedłożonej do Urzędu Miejskiego w Czaplinku tzw. deklaracji „śmieciowej".

Miesięczna opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania.

Termin uiszczenia pierwszej opłaty za okres od 1 do 31 lipca br.

upływa z dniem 5 sierpnia 2013 r.

Każda następna opłata pobierana będzie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie opłatę uiszcza się do dnia 31 grudnia. Poniżej podajemy nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę wpłatą lub przelewem:

PBS o/Czaplinek 15 8581 1027 0400 0505 2000 0020

W tytule przelewu/wpłaty prosimy wpisać „OPŁATA ŚMIECIOWA".

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Tel. kontaktowy (094) 375 12 24

Zmieniony ( 14.06.2013. )