OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Redaktor: Katarzyna Trzcińska   
15.09.2015.

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Czaplinku (osobiście ul. Rynek 6, pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-55 0 Czaplinek; poczty elektronicznej na adres: gkios@czaplinek.pl; faxem na nr (94) 372 62 02 lub za pośrednictwem sołtysa) W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czaplinku – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 4.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dokonają ww. zgłoszenia nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego w ramach ewentualnych przedsięwzięć Gminy Czaplinek realizowanych w zakresie gospodarki ściekowej.


Tel. kontaktowy (094) 372 62 11

DRUK ZGŁOSZENIA -DOC

Zmieniony ( 15.09.2015. )