"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi."
Redaktor: Ewelina Pernat   
25.11.2015.
W dniach 17 oraz 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się szkolenie pt. "Drzewa
w otawartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji
o wycince drzew".
Szkolenie zorganizowane było w ramach współpracy Gminy Czaplinek ze Sowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA przy realizacji projektu "Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych".
Ide± szkolenia było przekazanie w przystepny sposób fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakesie zarz±dzania, oceny stanu i pielęgnacji oraz projektowania zadrzewień przydrożnych.
 
 
 
 W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali dwa podręczniki dot. pielęgnacji drzew.